Orthodontie Diksmuide voor een perfecte glimlach

Orthodontie Diksmuide zorgt voor mooie tanden 

Orthodontie is een tandzorg die zowel uit medische als esthetische overwegingen gemaakt kan worden. Aan de hand van deze praktijk gaan tanden een mooie rij vormen en een betere positie krijgen. Daarnaast helpt orthodontie Diksmuide tegen tandbederf, en worden problemen met praten en eten opgelost. Het ziekenfonds komt tussen voor de kosten als de behandeling gestart wordt alvorens de leeftijd van 15 jaar bereikt is. Verschillende ziekteverzekeringen betalen daarnaast nog een bijkomend deel terug dat per verzekering kan variëren. Hierbij wordt rekening gehouden met de soort behandeling en het medische of esthetische karakter.

Orthodontie Diksmuide is een specialisatie

Sinds 1900 bestaat de orthodontie als specialisme. De uitneembare blokbeugel of activator werd destijds uit rubber vervaardigd in plaats van uit plastiek. In 1911 kende ook de vaste beugel met slotjes zijn intrede. Vanaf 1959 werd de vaste beugel in Europa toegepast, en vanaf 2001 werd orthodontie ook als specialisatie erkend in België.

Professionele behandeling bij orthodontie Diksmuide

Eerst wordt het gebit en de stand van de kaken bekeken. Hiervoor worden röntgenfoto’s gemaakt, vervolgens een gipsafdruk, en uiteindelijk een beugel. Nadien worden regelmatig controles uitgevoerd tijdens de behandeling. De frequentie van de bezoeken aan orthodontie Diksmuide wordt bepaald door de gekozen behandeling, het soort beugel, de fase in de behandeling, en de medewerking van de patiënt. Tijdens de controles wordt de beugel nagekeken en bijgesteld. De medewerking van de patiënt draagt bij tot het slagen van de behandeling. De beugel dient gedragen te worden volgens de richtlijnen en ook op die manier gepoetst te worden. Met röntgenfoto’s van het hoofd worden alle nodige metingen gemaakt.

Keuze aan beugels bij Orthodontie Diksmuide

Orthodontie Diksmuide is gespecialiseerd in het optimaliseren van de stand van de tanden in de kaken door middel van beugels. De meeste beugels worden enkel in de mond gedragen, waarbij men spreekt over binnenbeugels of intra-orale apparaten. Sommige beugels worden ook buiten de mond gedragen, waarbij men spreekt over buitenbeugels extra-orale apparaten. Er bestaan verschillende soorten beugels waaronder uitneembare, vaste, en buitenbeugels. Bij vaste beugels worden tanden in de gewenste stand geduwd aan de hand van druk die uitgeoefend wordt door blokjes, haakjes en elastiekjes. Bij volwassenen kennen neutrale beugels een groeiende populariteit. Deze worden geproduceerd op basis van een 3D-model van tanden die dan ook aan de hand van 3D-prints geproduceerd worden. Beugels worden gedragen tot de gewenste stand van de tanden bereikt is, daarna wordt gekozen voor retentiebeugels.

Orthodontie Diksmuide biedt mooie tanden op elke leeftijd

Diverse aspecten bepalen het beste tijdstip om te kiezen voor een bepaalde behandeling bij orthodontie Diksmuide. Dit kan onder andere verschillen naar gelang de soort afwijking en het doorbreken van de volwassen tanden. Sommige tekenen kunnen vooraf aantonen dat een orthodontische behandeling nodig kan zijn. Het kan gaan om duimzuigen, ruimtegebrek in de mond, moeilijk spreken of kauwen, of het niet op elkaar passen van boven en ondertanden. Sommige afwijkingen zijn wel eenvoudiger te behandelen wanneer het gebit nog niet volgroeid is. Maar orthodontische behandelingen zijn op elke leeftijd mogelijk.

 

Wie op zoek is naar Orthodontie in Diksmuide is bij Luc Deknudt aan het juiste adres. Je kan er terecht voor onder andere orthodontie bij kinderen, een beugel voor volwassenen, een slotjesbeugel en facings. Neem snel contact op met Orthodontie Diksmuide voor al uw vragen.